Ubezpieczenia komunikacyjne

11:22

Obowiązek posiadania polisy, która gwarantuje poszkodowanemu w wypadku pokrycie kosztów naprawy pojazdu, uregulowana jest w polskim systemie prawnym przez Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. Każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które wystawiane jest dla pojazdu, nie kierowcy.

Rynek ubezpieczeniowy jest ogromny. Możemy przebierać w ofercie kilkunastu firm ubezpieczeniowych, które bardzo agresywnie walczą między sobą o klienta. Dzięki temu wybór jaki mamy jest bardzo szeroki.

W przypadku ubezpieczeń OC w zasadzie możemy bez większego problemu kierować się jedynie ceną takiego ubezpieczenia. Jest to ubezpieczenie, którego zadaniem jest zabezpieczenie przede wszystkim osoby poszkodowanej z naszej winy a jego cena zależy od ryzyka jakie firma ubezpieczeniowa szacuje dla tego typu polis. Ryzyko grupowane jest głównie wg kategorii wiekowych oraz od okresu bezszkodowego.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na oświadczenia dotyczące przenoszenia zniżek między firmami ubezpieczeniowymi. Tak długo jak nie będziemy sprawcami żadnej kolizji, nic nam oczywiście nie grozi. Jednak bez wątpienia firma, która wzięła na siebie ryzyko naszej polisy OC dokładnie zweryfikuje prawdziwość naszego oświadczenia w przypadku spowodowania kolizji. I nie oszukujmy się nie zapłaci nawet złotówki za spowodowane przez nas szkody jeżeli będzie choćby cień wątpliwości co do prawdziwości naszego oświadczenia.

Przy kupnie samochodu na kredyt, lub w przypadku leasigu, mamy obowiązek wykupienia polisy AC. I tu już powinniśmy się zainteresować bardziej, bo oferta na rynku jest bardzo rozbudowana a polisa AC jest od tego żeby pokryć koszty, na które jesteśmy narażeni w sytuacji gdy to my jesteśmy sprawcami kolizji lub gdy skradziono nam pojazd.

Naprawdę warto zapoznać się z ofertą różnych firm ubezpieczeniowych. Czasem jedynie nieznacznie wyższa cena zapewni nam spokojny sen oraz samochód zastępczy do czasu naprawy naszego uszkodzonego.