Rok 2013 zakończony, więc czas na podsumowania

23:09

jaW roku 2013 uczestniczyliśmy w procesie kredytowym 48 kredytobiorców.
47 kredytów

zakończyło się uzyskaniem decyzji pozytywnej w 2013 roku.
46 zostało uruchomionych w 2013 roku.
1 dostał decyzję pozytywną w styczniu i uruchomił się w lutym 2014

W tej wyliczance brakuje 1 kredytu, który zdecydowanie należy zaliczyć do naszych porażek ponieważ nie doszło do jego uruchomienia pomimo uzyskania pozytywnej decyzji. Jeszcze sprawa nie jest stracona, decyzja pozytywna jest wciąż ważna, jednak umowa przedwstępna jest już po terminie i czekamy na dalszy rozwój sytuacji.

Uruchomiliśmy łącznie kredytów na 7.968.600 zł, tym samym 3 kolejny rok działalności firmy jest również trzecim w którym odnotowaliśmy wzrost wolumenu uruchomionych kredytów.