Stopy procentowe w strefie EURO pozostawione na tym samym poziomie

12:20

Po posiedzeniu Rady Prezesów, Europejski Bank Centralny zdecydował o pozostawieniu stóp prcentowych bez zmian.

Główna stopa procentowa wynosi 1% i utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. Jest to bardzo dobra informacja dla osób posiadających kredyt w EURO. Analogiczna stopa procentowa dla kredytów z złotówce jest czterokrotnie wyższa, co rekompensuje ryzyko walutowe ponoszone przez kredytobiorce.